Selamat datang ke Portal Permohonan Kemasukan Pelajar di mana anda boleh membuat dan mengemukakan permohonan untuk belajar di Kolej Poly-Tech Mara.

Sebelum pemohonan dibuat, sila pastikan maklumat-maklumat berikut ada bersama anda :

  • Maklumat peribadi pemohon
  • Maklumat keputusan peperiksaan SPM/STPM/ Diploma atau mana-mana kelayakan yang akan digunakan untuk memohon
  • Maklumat Ibubapa/penjaga

dan juga anda telah mengetahui maklumat-maklumat berikut :

 

Welcome to the Aplication For Admission where you will be able to create and submit your application to study at Kolej Poly-Tech Mara.

Before the application is made, please ensure the following information is there with you:

  • Applicant Personal Information
  • Examination Results Information of SPM/STPM/Diploma or any credentials that will be used to apply
  • Parents/Guardian Information

and also you have to know the following information :